Dysterbotten

A personal portrait of Ostrobothnia, Finland.

Exhibition with photographer Beni Köhler.

 
Dysterbotten export.jpg
En annan sida av Österbotten

Dysterbotten av Oscar Hagen och Beni Köhler är en överblick av ett gömt Österbotten, som vuxit fram genom personliga erfarenheter av den österbottniska drogkulturen. Utan att varken försköna eller moralisera beskriver utställningen hur det är att bli stämplad som kriminell i en småstad eller ute på glesbygden.

Utställningen kombinerar fotografier, videoverk, intervjuer samt installationer till ett underlag för diskussion. Beni Köhler har under 10 år dokumenterat droganvändningen i Österbotten, som presenteras som en dia-show samt utskrivna fotografier. Oscar Hagen visar videoverket “Dysterbotten”, ett fiktivt verk baserat på verkliga händelser, samt nyproducerade videointervjuer. Köhler och Hagen har även samlat in berättelser från olika hörn av den österbottniska drogvärlden, från användare till polis och församling.
Gallery Myymälä2 in Helsinki.

Gallery Myymälä2 in Helsinki.

In the gallery there where 3 monitors of interviews with people from Ostrobothnia.

In the gallery there where 3 monitors of interviews with people from Ostrobothnia.

Stills from the movie Dysterbotten. 37min long loop.

Photos by Beni Köhler.